Choď na obsah Choď na menu

Od Vianočného polena cez Trojkráľový koláč k palacinkám

Šnúra zimných sviatkov, ktoré sa začínajú Vianocami, kedy sa na našich stoloch objavujú samé dobroty a najmä „Bûche de Noël“ (Vianočné poleno), pokračuje 6. januára Trojkráľovým koláčom. Ten vo Francúzsku jeme prakticky celý január. Ochutnala som ich niekoľko a napriek tomu, že obľubujem klasiku v podobe mandľovej náplne, tento rok vyšiel ako víťaz Trojkráľový koláč alias „Galette des rois“ s prekvapivou pistáciovou náplňou. A len čo sa toto koláčové obdobie skončí, vhupneme do ďalšieho sviatku s názvom La Chandeleur – Hromnice. Akoby sme prechod zo starého roku do ďalšieho mali prejsť v sprievode príjemných vecí. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak vlastne každý sviatok je prepojený s nejakým typickým jedlom a príležitosťou k ochutnávkam. A to majú Francúzi veľmi radi.

20190217_131930.png2. február je deň, v ktorom sa bude všade skloňovať slovo „crêpe“, teda palacinka. Gazdinky, ktoré chcú palacinky pripraviť osobne s vlastným pričinením, majú všetky potrebné ingrediencie dávno doma nachystané. Školáci v ten deň určite budú mať na obed palacinky, doma na večeru tiež a pravdepodobne nebude nikto protestovať. U nás na Slovensku sa tento deň spája najmä s hromničnými sviečkami a kresťanským sviatkom Hromnice. Presne 40 dní od Vianoc si kresťania pripomínajú prinesenie Ježiška do chrámu, tzv. Obetovanie Pána.

Pomenovanie sviatku „La Chandeleur“ je odvodené z latinského slova „candela“, po francúzsky „chandelle“, v slovenskom preklade sviečka. Starí Slovania mali tiež radi oheň. Zapaľovali sviečky a dávali ich do okien, aby sa ochránili pred zásahom blesku. Naše Hromnice boli venované staroslovanskému bohu hromu, z čoho pochádza názov hromničných sviečok.

20200827_143148.pngPôvodne pohanský sviatok sa začal sláviť ako kresťanský v 5. storočí, v ktorom sa pápež Gelasius I. rozhodol pripomenúť si deň Obetovania Pána sviečkovou procesiou. V celom Ríme tak ľudia vyšli do ulíc so zapálenými sviečkami. Traduje sa, že ako poďakovanie unaveným pútnikom, ktorí prišli do Ríma, pápež rozdával palacinky. Iná verzia spomína, že Chandeleur je obdobím, kedy sa dni začínajú výraznejšie predlžovať a palacinkami s okrúhlym tvarom a zlatistou farbou si pripomíname slnko. Roľníci vraj robili na Hromnice palacinky aj preto, aby mali na ďalší rok bohatú úrodu obilia. O tom svedčí aj príslovie: „Si point ne veut de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur.“ Kto teda na Hromnice nerobil palacinky, môže očakávať na ďalší rok slabú úrodu obilia.

20200201_123036.pngU nás sa palacinky obracať na panvici istotne budú, dokonca nielen jeden deň. V prípade, že chcete vyskúšať niečo nové a zároveň typicky francúzske, odporúčam Vám palacinku s názvom „Suzette“. Ide o sladkú palacinku, ktorá sa flambuje s likérom Grand Marnier s pomarančovou príchuťou. Páči sa mi, keď v reštaurácii pri podávaní tejto lahôdky čašník zapáli palacinku rovno pred mojimi očami. Vďaka aktuálnej situácii však budem tento rok palacinky robiť hlavne doma. Vo Francúzsku sa obracanie palaciniek spája s ďalšou zaujímavou tradíciou. Ako na to? Pri príprave palaciniek je potrebné pravou rukou vyhodiť prvú palacinku do vzduchu a zároveň v druhej ruke držať zlatú mincu. Ak sa palacinka obráti do panvice korektne, tak počas roka nebudú v rodine chýbať peniaze. Tak Vám želám pri príprave veľa šťastia a zručnosti, aby Vám peniaze rozhodne nechýbali.

Viera Ďurčaťová

 

Náhľad fotografií zo zložky Aby aj oči jedli

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

AnikaSemi - Can I find herе sеriоus mаn? :)

15. 3. 2022 16:51

Нellо all, guуs! I know, mу mеssage mау be too ѕрeсific,
But my ѕiѕter fоund nice man here and tһеy marrіеd, so һоw abоut mе?! :)
I am 24 уеаrs old, Аnika, frоm Ukraine, I know Еnglіsh аnd Gеrmаn languagеѕ аlѕo
Аnd... Ι һavе ѕpесifіс dіseaѕе, nаmed nуmphоmаnіa. Ԝһo know whаt іѕ thіѕ, can undеrstаnd mе (bеtter tо sаy іt іmmedіаtelу)
Αһ уеs, Ι соok vеrу tаѕtyǃ and Ι lоvе not оnly соok ;))
Ιm rеаl gіrl, nоt proѕtіtute, and lookіng fоr sеriоus and һоt rеlаtіоnshіp...
Аnyway, уou сan find my рrоfilе һere: #lіnk

Mikhailit - Useful information for your site

1. 3. 2022 11:36

Hello. I could help you to solve the problems with your site. I can make it more visited and more profitable. Attracting more visitors and conversion enhancement are my strong points. I have been engaged in site making, updating and promotion thereof since 2004, with both commercial and information projects. My rates are quite moderate.

I’m specializing in the following:

1. Website promotion in search engines. I could make it possible to bring your site to the top of the search results that are of interest to you.

2. Error correcting and site debugging. I will help make your site the highest quality and relevant to the requirements of search engines. I work on identifying and eliminating bugs, increasing conversions, speeding up site loading, etc. I deal with all kinds of issues, from code to design.

3. Site-making. I am engaged in the creation of sites of various types.

4. Start-up, content management and promotion of groups and channels in social networks (YouTube, Face book, etc.).

5. Customer feedback. Making and promoting good reviews on the Internet, removing and reducing the visibility of bad ones.

6. Various types of mailing lists selected from my databases for your business. I am engaged in the following mailings: e-mailing, feedback mailing, mailing by chats on websites, and on social network profiles.

7. There is much more that I could be of assistance to you with.

To contact me, please write to the following e-mail: itmikhailr85@gmail.com

Tomflix - www.tomflix.eu

28. 1. 2022 20:47

Sleduj filmy online www.tomflix.eu

Stephenfus - I can recommend to visit to you a site on which there are many articles on a theme interesting you.

1. 8. 2021 0:25

I join. It was and with me.

DexterJew - I consider, that you are not right. I can defend the position. Write to me in PM.

23. 7. 2021 1:57

It was and with me.